Dansk BiblioteksCenter A/S

Tilmeldingsblanket for nye forlag/udgivere

Denne tilmeldelsesblanket udfyldes kun af nye forlag/udgivere, dvs. udgivere som ikke tidligere har fået tildelt ISBN/forlagsnummer.

Efter at have modtaget det udfyldte skema vil Dansk ISBN-Kontor tildele et ISBN/forlagsnummer, som meddeles udgiveren. Samtidig indlægges udgiverens data i Dansk BiblioteksCenters forlagsbase.

For at kunne holde forlagsadresserne ajour bedes ændringer i udgivernes data meddelt Dansk ISBN-Kontor

Felter markeret med * skal udfyldes.

GDPR:

De oplysninger vi indsamler kan omfatte personoplysninger, som er omfattet af bestemmelsen om den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som fx navne på kontaktperson(er), emailadresser, telefonnumre, postadresser mv.

Vi ønsker derfor forlagets JA eller NEJ til, at det danske ISBN-kontor må videregive oplysningerne til Det Internationale ISBN-kontor i London, så de kan medtage dem i deres offentligt tilgængelige Global Register of Publishers-database.
Læs mere om GDPR.

Medtages i Global Register of Publishers: *
Ja
Nej
Forlagets udgivelser udbydes kun mhp. videresalg i detailhandlen (eller samtidig med eget salg):
Ja
Nej
Ingen fast praksis
Adresse: *
Postnummer og by: *
Tlf.nr: *
E-mail, kontaktperson: *
E-mail, firma: *
Internetadr.:
Kontaktperson: *
Forventet antal nye titler pr. år: *
Medlemsskab af Den danske Forlæggerforening
Ja
Nej
Har I planer om at udgive frit tilgængelige netpublikationer *
Ja
Nej
ved ikke
Hvis ja, vil der blive fremsendt en anmodning om tilladelse til arkivering af jeres netpublikationer i DBC Webarkiv. se evt. kort beskrivelse af DBC Webarkiv.
DBC Webarkiv
Forlaget/udgiveren ekspederer publikationernerne selv (helt eller delvis)
Ja
Nej

Hvis forlaget/udgiveren ikke (helt eller delvis) selv ekspederer publikationernerne, udfyldes nedenstående .

Eksp.forlagets fuldstændig navn: *
Adresse: *
Postnummer og by: *
Eksp.forlagets tlf.nr:
Eksp.forlagets e-mail:
Eksp.forlagets internetadr:
Hvis du kan læse billedet, er du ikke en robot. Eller blind.

Skriv kontrolkoden fra billedet

Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i Dansk BiblioteksCenter. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.