DBC DIGITAL

Tilmeldingsblanket for nye forlag/udgivere

Denne tilmeldelsesblanket udfyldes kun af nye forlag/udgivere, dvs. udgivere som ikke tidligere har fået tildelt ISBN/forlagsnummer.

Efter at have modtaget det udfyldte skema vil Dansk ISBN-Kontor tildele et ISBN/forlagsnummer, som meddeles udgiveren. Samtidig indlægges udgiverens data i DBC Digitals forlagsbase.

For at kunne holde forlagsadresserne ajour bedes ændringer i udgivernes data meddelt Dansk ISBN-Kontor

Felter markeret med * skal udfyldes.

GDPR:

De oplysninger vi indsamler kan omfatte personoplysninger, som er omfattet af bestemmelsen om den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som fx navne på kontaktperson(er), emailadresser, telefonnumre, postadresser mv.

Det danske ISBN-kontor videregiver oplysningerne til Det Internationale ISBN-kontor i London, så de kan medtage dem i deres offentligt tilgængelige Global Register of Publishers-database. I henhold til loven op oplysningspligt. (GDPR, Artikel 13)

Læs mere om GDPR.

Forlagets udgivelser udbydes kun mhp. videresalg i detailhandlen (eller samtidig med eget salg):
Ja
Nej
Ingen fast praksis
Adresse: *
Postnummer: *
By: *
Tlf.nr: *
E-mail, kontaktperson: *
E-mail, firma: *
Internetadr.:
Kontaktperson: *
Forventet antal nye titler pr. år: *
Medlemskab af Den danske Forlæggerforening
Ja
Nej
Har I planer om at udgive frit tilgængelige netpublikationer *
Ja
Nej
ved ikke
Hvis ja, vil der blive fremsendt en anmodning om tilladelse til arkivering af jeres netpublikationer i DBC Webarkiv. se evt. kort beskrivelse af DBC Webarkiv.
DBC Webarkiv
Forlaget/udgiveren ekspederer publikationernerne selv (helt eller delvis)
Ja
Nej

Hvis forlaget/udgiveren ikke (helt eller delvis) selv ekspederer publikationernerne, udfyldes nedenstående .

Eksp.forlagets fuldstændig navn: *
Adresse: *
Postnummer: *
By: *
Eksp.forlagets tlf.nr:
Eksp.forlagets e-mail:
Eksp.forlagets internetadr:
Hvis du kan læse billedet, er du ikke en robot. Eller blind.

Skriv kontrolkoden fra billedet

OBS: Man vil modtage en mail fra vores sagssystem, når bestillingen er gået igennem til Dansk ISBN-kontor. Ved fejl – kontakt venligst kontoret pr. mail isbn@dbc.dk
Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i DBC Digital. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.