Dansk ISBN kontor

09/07/2014

Denne tilmeldelsesblanket udfyldes kun af nye forlag/udgivere, dvs. udgivere som ikke tidligere har fået tildelt ISBN/forlagsnummer.

Efter at have modtaget det udfyldte skema vil Dansk ISBN-Kontor tildele et ISBN/forlagsnummer, som meddeles udgiveren. Samtidig indlægges udgiverens data i Dansk BiblioteksCenters forlagsbase.
Listen over forlagsadresser publiceres som PDF-fil på DBCs hjemmeside og kan ses under: Nationalbibliografi m.v. og under: Dansk ISBN-Kontor. I listen over forlag er dem, der kun har fået tildelt 10 ISBN, udeladt. Listen ajourføres kvartalsvis.

For at kunne holde forlagsadresserne ajour bedes ændringer i udgivernes data meddelt Dansk ISBN-Kontor

Felter markeret med * skal udfyldes.

Forlagets udgivelser udbydes kun mhp. videresalg i detailhandlen (eller samtidig med eget salg):
Ja
Nej
Ingen fast praksis
Adresse: *
Postnummer og by: *
Tlf.nr: *
E-mail, kontaktperson: *
E-mail, firma: *
Internetadr.:
Kontaktperson: *
Forventet antal nye titler pr. år: *
Medlemsskab af Den danske Forlæggerforening
Ja
Nej
Har I planer om at udgive frit tilgængelige netpublikationer *
Ja
Nej
ved ikke
Hvis ja, vil der blive fremsendt en anmodning om tilladelse til arkivering af jeres netpublikationer i DBC Webarkiv. se evt. kort beskrivelse af DBC Webarkiv.
DBC Webarkiv
Forlaget/udgiveren ekspederer publikationernerne selv (helt eller delvis)
Ja
Nej

Hvis forlaget/udgiveren ikke (helt eller delvis) selv ekspederer publikationernerne, udfyldes nedenstående .

Eksp.forlagets fuldstændig navn: *
Adresse: *
Postnummer og by: *
Eksp.forlagets tlf.nr:
Eksp.forlagets e-mail:
Eksp.forlagets internetadr:
Hvis du kan læse billedet, er du ikke en robot. Eller blind.

Skriv kontrolkoden fra billedet