DBC DIGITAL

Anmeldelser af netdokumenter til DBC

Anmeldelser af netdokumenter til DBC

Anmeldelse af netdokumenter til DBC foretages ved at sende en mail til DBC Digital på adressen netpub@dbc.dk.


Mail skal indeholde oplysninger der sætter os i stand til at se/læse selve publikationen.


Ved anmeldelser af gratispublikationer skal mailen indeholde link til den side hvor publikationen kan ses/downloades.


Ved betalingsbelagte publikationer bedes publikationen medsendt som fil i et format publikationen sælges i – medfølgende oplysninger om hvor den kan købes. Hvis filen ikke medsendes, skal mailen indeholde oplysninger der gør at vi selv kan downloade publikationen.


Hvis publikationen distribueres via Publizon, skal den ikke indsendes til DBC Digital.

Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i DBC Digital. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.