Dansk ISBN kontor

Anmeldelser af netdokumenter til DBC

Anmeldelse af netdokumenter til DBC foretages ved at sende en mail til Dansk BiblioteksCenter på adressen netpub@dbc.dk.


Mail skal indeholde oplysninger der sætter os i stand til at se/læse selve publikationen.


Ved anmeldelser af gratispublikationer skal mailen indeholde link til den side hvor publikationen kan ses/downloades.


Ved betalingsbelagte publikationer bedes publikationen medsendt som fil i et format publikationen sælges i. Alternativt skal mailen indeholde oplysninger der gør at vi selv kan downloade publikationen.


Hvis publikationen distribueres via Publizon, skal den ikke indsendes til DBC.