Dansk ISBN kontor

Blanketter

Oplysningsskemaet udfyldes og vedlægges de færdige publikationer ved indsendelse til registrering i "Dansk bogfortegnelse".Oplysningsskema til Dansk Bogfortegnelse