Dansk BiblioteksCenter A/S

Forlagsadresser

Forlagsadresser

Listen over forlagsadresser indeholder en alfabetisk liste over forlag/udgivere også ikke-erhvervsmæssige udgivere, som er tildelt flere end 10 ISBN.
Listen ajourføres kvartalsvis.

Hent fil: Forlagsadresser

Pdf-filen Forlagsadresser (https://www.isbn.dk/doc/forlagsadresser.pdf) opdateres hvert kvartal og er totalkumuleret fra 1970- . Det er en alfabetisk liste over forlag/udgivere som er tildelt flere end 10 ISBN.

I registreringerne til Nationalbibliografien/Dansk bogfortegnelse fremskaffes og anføres ekspeditionsoplysninger på de titler, der indgår i BKM (BiblioteksKatalogiseretMateriale), når oplysningen ikke fremgår af den seneste version af Forlagsadresser. Vi har ikke en forpligtelse til at publicere forlagsdata, men alene sikre at kunderne har mulighed for at finde frem til køb af de nævnte BKM-materialer vi registrerer.

Vi ønsker imidlertid at ophøre med den nuværende adgang til Forlagsadresser med udgangen af 2. kvartal 2019 af følgende årsag:  

Listen, der pt. er frit tilgængelig, produceres på linje med katalogproduktioner af ældre dato og produktionsapparatet hertil er under udfasning. Der vurderes ikke at være betalingsvilje til udvikling af et nyt produkt.

Vi vil derfor i stedet henvise til det nu online og frit tilgængelige Global Register of Publishers-database (GRP: https://grp.isbn-international.org/). GRP forvaltes af Det Internationale ISBN-kontor i London og dækker tildelinger af ISBN-numre til udgivere fra mere end 160 lande i hele verden. Det danske ISBN-kontor er allerede nu forpligtet til at en gang om året at sende ISBN- og forlagsoplysninger til databasen, der også offentliggør forlag, som kun har fået tildelt 10 ISBN-numre.

ISBN- og øvrige forlagsoplysninger vil således fremover (fra medio 2019) skulle søges i GRP. Hvis et forlag ikke fremgår af GRP, indhentes og anføres ekspeditionsoplysninger på titler, der indgår i BKM. Vi vil dog gerne modernisere dette, således at ekspeditionsoplysninger kun gives i posten, såfremt oplysningen ikke umiddelbart kan fremfindes via nettet (fx ved en simpel googlesøgning) eller opslag i GRP.

 

Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i Dansk BiblioteksCenter. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.