Dansk BiblioteksCenter A/S

Forlagsadresser

Forlagsadresser

Listen over forlagsadresser indeholder en alfabetisk liste over forlag/udgivere også ikke-erhvervsmæssige udgivere, som er tildelt flere end 10 ISBN.
Listen ajourføres kvartalsvis.

Forlagsadresser

Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i Dansk BiblioteksCenter. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.