DBC DIGITAL

Forlagsadresser

Forlagsadresser

Forlagsadresser kan fremsøges online på den frit tilgængelige Global Register of Publishers-database (GRP : grp.isbn-international.org/. GRP forvaltes af Det Internationale ISBN-kontor i London og dækker tildelinger af ISBN-numre til udgivere fra mere end 160 lande i hele verden. Det danske ISBN-kontor er allerede nu forpligtet til at en gang om året at sende ISBN- og forlagsoplysninger til databasen, der også offentliggør forlag, som kun har fået tildelt 10 ISBN-numre.

ISBN- og øvrige forlagsoplysninger vil således fremover (gældende fra medio 2019) skulle søges i GRP. Hvis et forlag ikke fremgår af GRP, indhentes og anføres ekspeditionsoplysninger på titler, der indgår i BKM (Supplerende biblioteksdata. Vi anfører dog kun ekspeditionsoplysninger i posten, såfremt oplysningen ikke umiddelbart kan fremfindes via nettet (fx ved en simpel googlesøgning) eller opslag i GRP.

Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i DBC Digital. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.