DBC DIGITAL

ISBN-13

ISBN-13

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN som trådte i kraft 1.1.2007


Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN

Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i DBC Digital. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.