Dansk ISBN kontor

 

ISBN-Kontoret

I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i Dansk BiblioteksCenter, der har til opgave at sørge for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.

På disse sider kan du bl.a. tilmelde dig som udgiver, rekvirere nye ISBN-numre, samt læse mere om ISBN-systemet.


Dansk ISBN-kontor skal orienteres om enhver ny standardnummerering. Dette sker, ved at forlaget/udgiverne indsender publikationen med det påtrykte ISBN til registrering i Bogfortegnelsen. Publikationen må gerne indsendes inden udgivelsesdagen, for at Bogfortegnelsens registrering kan publiceres så kort tid derefter som muligt. Adressen er:

Dansk Bogfortegnelse
DBC
Tempovej 7-11
2750 Ballerup