Dansk BiblioteksCenter A/S

Kontakt

Kontakt

Dansk ISBN-Kontor
DBC
Tempovej 7-11
2750 Ballerup
E-mail isbn@dbc.dk

Det Internationale ISBN-sekretariat, som har ansvar for koordinering af systemet landene imellem, kan man læse mere om på adressen:

http://www.isbn-international.org/

Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i Dansk BiblioteksCenter. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.