Dansk BiblioteksCenter A/S

Nyheder

Pr. 1. nov. 2011 blev betjeningen af ISBN-kunder omlagt til udelukkende at foregå som selvbetjening via ISBN-hjemmeside. Spørgsmål til ISBN-kontoret kan stilles pr. mail isbn@dbc.dk
Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i Dansk BiblioteksCenter. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.