DBC DIGITAL

Revision af forlagsoplysninger

Revision af forlagsoplysninger

Rettelser/tilføjelser i forlagets data bedes venligst meddelt Dansk ISBN-Kontor.

Blanket til revision af forlagsoplysninger

Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i DBC Digital. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.