Dansk ISBN kontor

ISBN liste udtræk til Regneark

Skriv ForlagsnummerEt ISBN består af følgende elementer: Eksempel: 978-87-552-3333-1

 1. Præfiks


 2. Landenummer
   Eksempel: 87

 3. Forlagsnummer
   Eksempel: 552

   Længden af dette nr. kan variere alt efter hvor mange ISBN-numre udgiveren er tildelt, dvs. fra 2-6 cifre.

 4. Titelnummer
   Eksempel: 3333

   Længden af dette nr. varierer direkte i relation til forlagsnumret (udgiverens forventede antal udgivelser) og kan indeholde op til 5 cifre. Forlæggere med den største kvote bliver tildelt de længste cifre og omvendt.

 5. Kontrolciffer