Dansk BiblioteksCenter A/S

Priser

Priser

Priser for ISBN-lister m/EAN-talpr. 1. januar 2019.


10 numre Gratis

100 numre Gratis

1.000 numre Kr. 443,00

10.000 numre Kr. 2.092,00

100.000 numre Kr. 21.188,00


Alle priser er ekskl. moms
Priserne vil for fremtiden blive reguleret én gang årligt med den almindelige prisfremskrivning
Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i Dansk BiblioteksCenter. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.