DBC DIGITAL

Stregkoder

Stregkode

ISBN som stregkode (se ISBN-brugervejledning afsnit 9.2).

ISBN kan konverteres til EAN-systemets numre og stregkodesymboler.

EAN-tallet fremgår af ISBN-listen.

Mere information om stregkoder kan ses på GS 1 Denmark www.gs1.dk/

Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i DBC Digital. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.