Dansk ISBN kontor

Stregkode

ISBN som stregkode (se ISBN-brugervejledning afsnit 7.2).

ISBN kan konverteres til EAN-systemets numre og stregkodesymboler.

EAN-tallet fremgår af ISBN-listen.

Mere information om stregkoder kan ses på GS 1 Denmark www.gs1.dk