Dansk BiblioteksCenter A/S

ISBN Liste

ISBN liste for forlagsnummer 980237
Kryptomeria

I alt 10 ISBN.
ISBN
13-cifret ISBN
Forældet:
10-cifret ISBN
EAN
Brugt Note
978-87-980237-0-8 87-980237-0-5 EAN 9788798023708  
978-87-980237-1-5 87-980237-1-3 EAN 9788798023715  
978-87-980237-2-2 87-980237-2-1 EAN 9788798023722  
978-87-980237-3-9 87-980237-3-X EAN 9788798023739  
978-87-980237-4-6 87-980237-4-8 EAN 9788798023746  
978-87-980237-5-3 87-980237-5-6 EAN 9788798023753  
978-87-980237-6-0 87-980237-6-4 EAN 9788798023760  
978-87-980237-7-7 87-980237-7-2 EAN 9788798023777  
978-87-980237-8-4 87-980237-8-0 EAN 9788798023784  
978-87-980237-9-1 87-980237-9-9 EAN 9788798023791  
Dansk ISBN-Kontor • Tempovej 7-11, 2750 Ballerup • Mail: isbn@dbc.dk
I Danmark administreres ISBN-systemet af Dansk ISBN-Kontor i Dansk BiblioteksCenter. Vi sørger for, at der tildeles, registreres og publiceres korrekte standardbognumre.